top of page

Copyright & Disclaimer

Copyright & Disclaimer Lifestyle by Jes.

Disclaimer: 

Dit is de website van Lifestyle by Jes., onderdeel van Jessica van Wulpen. Geregistreerd onder KvK nummer 81895127, hierna te noemen Lifestyle by Jes.


Al het onderstaande is van toepassing op de website die je op dit moment bekijkt www.lifestylebyjes.nl. Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer. Alle informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.


Ondanks dat bij de samenstelling van deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Lifestyle by Jes. geen waarborg of garantie aangaande de juistheid en/ of volledigheid van de informatie op de website geven en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van op de website gepubliceerde gegevens. Gebruikers vrijwaren Lifestyle by Jes. voor alle schade voortvloeiende uit of verband houdende met informatie verstrekt door middel van de website. Lifestyle by Jes. is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/ of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik, of het zich baseren op de website en/ of de inhoud daarvan uit te sluiten.


Copyright: 

Het is niet toegestaan de op deze website getoonde informatie, afbeeldingen en andere materialen te vermenigvuldigen, kopiëren, verspreiden of elk ander gebruik, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Lifestyle by Jes. Is hier wel interesse naar? Neem contact op via info@lifestylebyjes.nl.

bottom of page