top of page

Privacy beleid

Privacyverklaring Lifestyle by Jes.

 

Lifestyle by Jes. verwerkt in sommige situaties persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn producten en/ of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze privacyverklaring.

 

Lifestyle by Jes. gaat zorgvuldig om met je privacy en de persoonlijke gegevens die je via deze site deelt. Lifestyle by Jes. verwerkt bepaalde persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze site en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Lifestyle by Jes. is onderdeel van Jessica van Wulpen. Jessica van Wulpen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Een overzicht van persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Geboorteplaats;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Bankrekeningnummer;
- IP-adres;
- Gegevens over jouw surfgedrag op de website;
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);

 

Lifestyle by Jes. verwerkt jouw gegevens voor het volgende doel:

- Het plaatsen van een vraag of reactie op de site;
- Het deelnemen aan winacties;
- Het versturen van een nieuwsbrief;
- Het aanleveren van diensten of producten;
- Het afhandelen van de betaling;
- Contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/ of aan te leveren;
- Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

- De mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

- Gedrag te kunnen analyseren van op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

- Het surfgedrag over verschillende websites analyseren waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte;
- Persoonsgegevens verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaar periode:

Lifestyle by Jes. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Als je een reactie achterlaat, blijven je gegevens in de database staan. Wil je dat ze hieruit verwijderd worden? Stuur mij dan een mailtje via info@lifestylebyjes.nl en dit zal binnen veertien (14) werkdagen verwerkt worden.

 

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar:

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Lifestyle by Jes. kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lifestylebyjes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Delen met derde:

Lifestyle by Jes. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienst of product aan te kunnen leveren, waarvoor je je hebt aangemeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvormingen:

Lifestyle by Jes. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit (bijvoorbeeld een medewerker van Lifestyle by Jes.). Lifestyle by Jes. gebruikt onderstaande computerprogramma’s of systemen. De gegevens die Lifestyle by Jes. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

  • Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze onlinedienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Na 26 maanden wordt de data automatisch verwijderd.

  • Mailchimp
    Alle emailadressen komen binnen of worden aangemeld via Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor een product of dienst, wordt jouw emailadres, voornaam en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Bewaarperiode persoonsgegevens:

Lifestyle by Jes. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Lifestyle by Jes. hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Lifestyle by Jes., dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals e-mailadres, voornaam en achternaam tot maximaal twee jaar terug bewaard.

  • Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres, voornaam en achternaam worden tot onbepaalde tijd opgeslagen. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@lifestylebyjes.nl.

  • Google Analystics

De gegevens die Analystics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan naam, bedrijf of emailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd binnen Google Analystics bewaard.

 

Websites van derden:

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze site zijn verbonden. Lifestyle by Jes. kan niet garanderen dat derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lifestyle by Jes. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lifestylebyjes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen VEERTIEN (14) werkdagen, op jouw verzoek.

Beveiliging:

Lifestyle by Jes. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lifestylebyjes.nl.

 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL- certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Lifestyle by Jes. privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Jessica van Wulpen ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

 

Cookies:

Lifestyle by Jes. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lifestyle by Jes. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Lifestyle by Jes. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen? Neem gerust contact op via info@lifestylebyjes.nl

 

Opgesteld op februari 2021. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast.

 

Contactgegevens:

Jessica van Wulpen

Duizendbladstraat 19

4461 MN Goes

0652862492

Info@lifestylebyjes.nl

http://www.lifestylebyjes.nl

bottom of page